• حجم ویدیوهای با کیفیت بالا (HD) به طور میانگین 300 مگابایت و کیفیت پایین (SD) به طور میانگین 100 مگابایت است.
  • ویدیوها به همراه سخنران هستند. یعنی کسی که آنها را بازی میکند روی آنها حرف میزد. البته تنها در مواقعی که دیالوگی از طرف شخصیت های بازی رد و بدل نمی شود.
  • هر ویدیو به طور متوسط 20 دقیقه طول میکشد و کل ویدیوها حدود 10 ساعت خواهد بود.
  • پارتها به مرور اضافه میشوند.
  • لینک ها بدون محدودیت زمانی هستند و تا مدت‌ها باقی خواهند ماند.


قسمت نام HD SD زیرنویس فارسی
 1  The Experiment  دانلود دانلود  دانلود رایگان
2 The Embassy  دانلود دانلود خرید زیرنویس
 3 The Party  دانلود دانلود خرید زیرنویس
 4  First Interview دانلود دانلود خرید زیرنویس
 5  Welcome to the CIA دانلود دانلود خرید زیرنویس
 6  Hunted دانلود دانلود
 7  My Imaginary Friend دانلود  دانلود
 8  The Condenser دانلود دانلود
 9  Homeless 1/2 دانلود دانلود
 10 Homeless 2/2 دانلود دانلود
 11 First Night دانلود دانلود
 12 Like Other Girls دانلود دانلود
 13 Alone دانلود دانلود
 14 Navajo 1/4 دانلود دانلود
15 Navajo 2/4 دانلود دانلود
 16  Navajo 3/4 دانلود دانلود
17  Navajo 4/4 دانلود دانلود
18 Separation دانلود دانلود
19 The Dinner دانلود دانلود
20 Night Session دانلود دانلود
21  The Mission 1/4 دانلود دانلود
 22   The Mission 2/4 دانلود دانلود
23   The Mission 3/4 دانلود دانلود
24   The Mission 4/4 دانلود دانلود
25 Old Friends دانلود دانلود
26 Dragon’s Hideout 1/2 دانلود دانلود
27 Dragon’s Hideout  2/2 دانلود دانلود
28 Hauntings دانلود دانلود
29 Black Sun 1/2 دانلود دانلود
30 Black Sun 2/2 دانلود دانلود
31 THE END! دانلود دانلود